Szótagolás szabályok

  • Post author:

Két magánhangzó közötti mássalhangzókból mindig egyet viszünk át a következő szótagba.

2 magánhangzó között 1 mássalhangzó:

Akkor is, ha az többjegyű:

2 magánhangzó között 2 mássalhangzó:

2 magánhangzó között 3 mássalhangzó:

2 magánhangzó között 4 mássalhangzó:

Ha a szót a hosszú többjegyű mássalhangzónál (pl. ssz, ccs, ddz, ddzs) kell elválasztanunk, akkor mindkét szótagban ki kell írni a rövid mássalhangzót.

Az összetett szavak elválasztására más szabály vonatkozik: a tagok határán választjuk el.

Ugyanez a szabály vonatkozik az igekötős igékre és a leg- (pl. felsőfokú melléknevekben) előtagra is:

A két eset közti különbséget a szavak jelentésének és szófajának vizsgálatával szemléltethetjük: