5. osztály nyelvtan tematika

Betűrend

Szótagolás

Hangképző szervek

Magánhangzók hossza

Magánhangzók a nyelv vízszintes mozgása szerint

Magánhangzók a nyelv függőleges mozgása szerint

Magánhangzók jellemzői

Hangrend

Mássalhangzók csoportosítása zöngésség szerint

Zöngés-zöngétlen mássalhangzó párok

Mássalhangzó-törvények: részleges hasonulások